กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0001
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 16. ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ถูกต้อง,ทันเวลา,เชื่อมโยง,ครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ซึ่งปรับเกณฑ์)
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0001_20201209082206.docx 44.78 KB 09/12/2563 15:22:06 สุทธิพงค์ อยู่หนู
กลับหน้าหลัก