กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0010
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 6. อัตราส่วนมารดาตาย ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0010_20201217092527.docx 36.09 KB 17/12/2563 16:25:27 ศรัญญา ระยับแสงมงคล
กลับหน้าหลัก