กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0011
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล (HbA1c) มากกว่าค่า Base line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น0.6)
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0011_20201218023738.doc 65.50 KB 18/12/2563 09:37:38 ประภาภรณ์ ศศิธร
กลับหน้าหลัก