กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0013
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 9. อัตราความสำเร็จการรักษาวัณ โรครายใหม่
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0013_20201209075618.docx 29.79 KB 09/12/2563 14:56:18 ศักดิ์ณรงค์ สอนคง
กลับหน้าหลัก