กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0014
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 10. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) จัดบริการด้านสุขภาพใหม่ที่ทันสมัย และอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0014_20201217025736.docx 22.19 KB 17/12/2563 09:57:36 จันทร์เพ็ญ นาคแก้ว
กลับหน้าหลัก