กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0017
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 13. ร้อยละตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สู้อายุระยะยาว ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0017_20201218075220.docx 49.88 KB 18/12/2563 14:52:20 รวมพร กูลเริ่มตั้ง
กลับหน้าหลัก