กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0018
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 14. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (3อ2ส, วิถีชีวิตใหม่ (New Normal), สุขภาพสูงวัย) ระดับดีขึ้นไป
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0018_20210111065734.docx 23.25 KB 11/01/2564 13:57:34 ฐาณิชญาณ์ ชูอำนวย
กลับหน้าหลัก