กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0019
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 15. เครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีองค์กร/ชุมชนต้นแบบ/นวัตกรรม การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเภท
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0019_20210111065803.docx 23.32 KB 11/01/2564 13:58:03 ฐาณิชญาณ์ ชูอำนวย
กลับหน้าหลัก