กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0002
กลุ่ม 7. ตัวชี้วัดบุคคล
ตัวชี้วัด 1. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ ตามพรบ.ฯ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ (เขตชนบท ร้อยละ 40 เขตเมือง ร้อยละ 50) [ผู้อำนวยการโรงพยาบาล]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0002_20201209062025.docx 84.13 KB 09/12/2563 13:20:25 รุสลาม ชาลี
กลับหน้าหลัก