กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0020
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 17. ร้อยละของโรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ SMART Hospital
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0020_20201209082253.docx 44.78 KB 09/12/2563 15:22:53 สุทธิพงค์ อยู่หนู
กลับหน้าหลัก