กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0021
กลุ่ม 2. ตัวชี้วัดโซนกระดังงา
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานได้รับการติดตาม
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0021_20201218021738.doc 77.50 KB 18/12/2563 09:17:38 ประภาภรณ์ ศศิธร
กลับหน้าหลัก