กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0022
กลุ่ม 2. ตัวชี้วัดโซนกระดังงา
ตัวชี้วัด 2.ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้อยกว่าค่า Base Line ปี 2563 (ค่าbaseline = 6.56)
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0022_20210104044834.doc 85.00 KB 04/01/2564 11:48:34 ประภาภรณ์ ศศิธร
กลับหน้าหลัก