กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0027
กลุ่ม 3. ตัวชี้วัดโซนเฟื่องฟ้า
ตัวชี้วัด 2. ผู้ป่วย SNAP มี Barthel Index ดีขึ้น
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0027_20201228040507.docx 85.19 KB 28/12/2563 11:05:07 อรอนงค์ คงสวัสดิ์
กลับหน้าหลัก