กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0028
กลุ่ม 4. ตัวชี้วัดโซนลีลาวดี
ตัวชี้วัด 1. ทุกแหตุการณ์สามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วันและไม่เกิด Generation ที่ 2
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0028_20201217071121.docx 36.82 KB 17/12/2563 14:11:21 สุดี จารุพันธ์
กลับหน้าหลัก