กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0037
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60เดือน [อำเภอเมือง]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0037_20201217092604.docx 37.20 KB 17/12/2563 16:26:04 ศรัญญา ระยับแสงมงคล
กลับหน้าหลัก