กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0038
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค. [อำเภอเมือง]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0038_20201217025940.docx 17.33 KB 17/12/2563 09:59:40 จันทร์เพ็ญ นาคแก้ว
กลับหน้าหลัก