กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0039
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละของรพ.สต.มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 โรค [อำเภอรัตภูมิ]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0039_20201209072442.doc 91.00 KB 09/12/2563 14:24:42 ปณิชา ปิยกะพันธ์
กลับหน้าหลัก