กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0004
กลุ่ม 6. ตัวชี้วัดองค์กร
ตัวชี้วัด 1.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0004_20201217071158.docx 34.39 KB 17/12/2563 14:11:58 สุดี จารุพันธ์
กลับหน้าหลัก