กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0041
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียน ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ [อำเภอรัตภูมิ]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0041_20201216154645.docx 37.64 KB 16/12/2563 22:46:45 มณี แพทย์พงศ์
กลับหน้าหลัก