กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0045
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้อยกว่าค่า Base Line ปี 2563 [อำเภอจะนะ]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0045_20210104044853.doc 85.00 KB 04/01/2564 11:48:53 ประภาภรณ์ ศศิธร
กลับหน้าหลัก