กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0047
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต(ติดต่อกัน 2 ครั้ง) มากกว่า ค่า Base Line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น 0.5) [อำเภอจะนะ]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0047_20210106090335.doc 59.50 KB 06/01/2564 16:03:35 ประภาภรณ์ ศศิธร
กลับหน้าหลัก