กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0007
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 3. อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2564 ลดลงจาก ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0007_20201216154350.docx 38.61 KB 16/12/2563 22:43:50 มณี แพทย์พงศ์
กลับหน้าหลัก