กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0008
กลุ่ม 1. ตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัด 4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (ข้อมูลช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนที่ประเมิน)
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0008_20201216154433.docx 38.53 KB 16/12/2563 22:44:33 มณี แพทย์พงศ์
กลับหน้าหลัก